Sylykta regional Institution

For students

БатМУнун Сулукту аймактык институтунун студенттери: 1. Узакбай уулу Кайратбек-Педагогика багытынын 4-курсу; Камилова Гулсанам -тарых профилинин 4-курсунун студенти окуудагы, илимий чыгармачыл…

Public activities

           Кыргыз тилибиз – байыркы тил. Элдин байыркы замандан берки тажрыйба, билими, тарыхы, акыл-казынасы топтологон чыгармалар…