Cүлүктү аймактык институту

Окуу бөлүмү

БАТКЕН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН СҮЛҮКТҮ АЙМАКТЫК ИНСТИТУТУНУН ОКУУ-УСУЛДУК БӨЛҮМҮ Институттун структурасын “Педагогика жана экономика” факультети, “Сырткы жана аралыктан окутуу бөлүмү”, “Филологиялык…