Cүлүктү аймактык институту

Студенттерге

БатМУнун Сулукту аймактык институтунун студенттери: 1. Узакбай уулу Кайратбек-Педагогика багытынын 4-курсу; Камилова Гулсанам -тарых профилинин 4-курсунун студенти окуудагы, илимий чыгармачыл…

Окуу бөлүмү

БАТКЕН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН СҮЛҮКТҮ АЙМАКТЫК ИНСТИТУТУНУН ОКУУ-УСУЛДУК БӨЛҮМҮ Институттун структурасын “Педагогика жана экономика” факультети, “Сырткы жана аралыктан окутуу бөлүмү”, “Филологиялык…