Cүлүктү гуманитардык-экономикалык институту

СГЭИ тарыхы

1996-2016 СГЭИнин негиздөөчүсү жана тунгуч директору ф.и.к., БатМУнун профессоруМашрабов Абдималик Амирович 03.2016-11.2016 Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институтунун директору Толубаев…

Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институнун орто кесиптик билим берүү бөлүмү

БатМУ СГЭИнин орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн башчысы Шадиев Мустапакул Ибрагимович Баткен  мамлекеттик универиситетинин Сүлүктү гуманитардык-экономикалык иниститутунун    орто кесиптик билим…

Педагогика жана экономика факультети

БатМУ СГЭИнин Педагогика жана экономика факультетинин деканы, ф-м.и.к., доцент Байгесеков Абдибаит Мажитович Таржымалы Комплекстүү жумушчу планы 2021-2022-окуу жылы үчүн жумушчу планы 2021-2022-окуу…