[qk_posts2 cat=”pedagogika-zhana-ekonomika-fakulteti-suluktu-ajmaktyk-institutu” thumb=”disable”]

                                                                                                                                                                                           

Факультеттин деканы

Байгесеков Абдибаит Мажитович

Баткен мамлекеттик университети Сүлүктү аймактык  институтунун Педагогика жана экономика факультетинин  ишмердүүлүгү  институттун уставына ылайык жогорку билимдүү  адистерди жогорку кесиптик программанын негизинде  даярдап келет.  Факультеттин негизги максаты  бүгүнкү коомчулук  талап кылган жогорку деңгээлдеги билимдүү, заман талабына ылайык  адистерди окутуп – тарбиялоо болуп саналат.  Факультеттин деканатында негизинен 3 кызматкер:  факультеттин деканы, декандын орун басары жана усулчу эмгектенет. Факультеттин структукрасында эки кафедра бар. Алар: “Филологиялык жана педагогикалык билим берүү”, “Табигый илимдер жана маалымат технологиялары” кафедралары төмөндөгү 8 багыттагы 11 профил боюнча  квалификациялуу  кесип ээлерин  күндүзгү бөлүмүндө даярдайт.  Студенттерге билим берүүдө профессордук-окутуучулар курамында 2 илимдин доктору, 2 профессор, 7 илимдин кандидаттары, 7 ага окутуучу жана 27 окутуучу эмгектенишет.

Факультетте төмөнкү багыттагы адистер даярдалат:

 1. Даярдоонун багыты: Филологиялык билим берүү
 • Кыргыз тили жана адабияты профили
 • Орус тили жана адабияты профили
 • Англис тили профили
 1. Даярдоонун багыты: Социалдык-экономикалык билим берүү
 • Тарых профили
 1. Даярдоонун багыты: Педагогика
 • Башталгыч билим берүүнун педагогикасы жана методикасы профили
 • Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы  профили
 1. Даярдоонун багыты: Табигый – илимий билим берүү
 • Биология профили
 1. Даярдоонун багыты: Физика-математикалык билим берүү
 • Математика профили
 1. Даярдоонун багыты: Колдонмо математика жана информатика
 2. Даярдоонун багыты: Экономика
 3. Финансы жана кредит профили
 4. Даярдоонун багыты: Дене тарбия

Декандын орун басары

Кулдашев Бахтиёр Абдубаномович  

Филологиялык билим берүү, педагогикалык жана экономикалык багыттагы адистерди даярдоодо, өзүнүн ишкердигин Кыргыз Республикасынын Билим берүү мыйзамынын  жана жогорку окуу жайларынын  факультеттеринин жобосунун, институттун  уставынын негизинде  жүргүзөт.  Студенттердин татыктуу билим алуусуна факультетте ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Окуу корпусунда стадион жана спорт залы жайгашкан.  Бул жерде биздин студенттер денесин чыңдоого  жана спорттун тигил же бул түрү менен машыгуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ.

Факультеттин усулчусу Акматова Назгүл Орозбековна

Факультетте профессордук-окутуучулар курамынын илимий-изилдөө иштери активдүү жүргүзүлүп келет. Алар тарабынан окуу-усулдук колдонмо, монография жана илимий макалалар  басмадан чыгарылып жатат.  Студенттердин өз алдынча  билимин өркүндөтүүсүнө, өз билимдерин  тереңдетүүсүнө, сүйгөн  багытындагы түрдүү  маалыматтарды алуусуна  ыңгайлуу шарттар  факультетте бар.  Алсак, факультеттин китепканасында окуу-усулдук, көркөм философиялык, педагогикалык, психологиялык жана укуктук адабияттар бар. Лингафондук окуу каанасы жана интернет менен туташтырылган компьютердик кааналар студенттердин терең билим алуусуна ылайыкташ. Ошондой эле студенттер башкы окуу корпусундагы,  шаардык  китепканалардан пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ.  Мындан сырткары  жаңы-маалымат технологиялары борбору иштеп интернет, компьютердик кызматтар, зарыл техникалык каражаттар менен (аудио-видео, проектор, компьютер ж.б.) жабдылган. Факультеттеги адистиктер билим жана илим министрлигинин  чечими менен  лицензия алган жана аккредитациядан  өткөн. Студенттерге билим берүү үч тилде мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде окутулат. Билим берүүнүн кайсы формасында  болбосун сапаттык көрсөткүчкө  өзгөчө көңүл бөлүнөт.

Лекциялык, практикалык жана семинардык сабактардын уюштуруунун формалары замандын талабына ылайыкташтырылуу менен бирге жаңы усулдар, тактап айтканда, лекция-дискуссия, тегерек стол, пресс-конференция, диспуттар, дебаттар, презентациялар уюштурулуп келет. Ал эми лекциялык сабактар техникалык каражаттар, интерактивдүү доскалар менен жабдылган атайын лекциялык залдарда өткөрүлүп, студенттерге өтүлүп жаткан темалардын негизги, көйгөйлүү жерлерин көзү менен көрсөтүүгө шарт түзүлгөн. Лекциялык сабактардын башында тажрыйбалуу лекторлор тарабынан темага байланыштуу колдонулуучу кыскача слайддар, экспресс-сурамжылоолор студенттердин жаңы материалды кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн арттырат.

Факультеттин маданий-массалык жана тарбиялык иштери бекитилген иш чаралардын планынын негизинде жүргүзүлөт. Тарбиялык иштерди жүргүзүү боюнча студенттердин башын бириктирген, улуттук музыкалык аспаптар менен камсыз болгон маданий – эстетикалык борбор “Студенттик Элита” клубу жана ар түрдүү адабий ийримдер түзүлгөн. Студенттер терең билим алуу менен ЖОЖдор арасында өткөрүлүүчү областтык, регионалдык олимпиадага катышышып, байгелүү орундарды багынтып келүүдө.

Жыл сайын, Түштүк аймактагы окуу жайлары боюнча  студенттер арасындагы өткөрүлүүчү олимпиадага биздин окуу жайдан, атап айтканда Педагогика жана экономика факультетинин студенттери катышып төмөнкүдөй байгелүү орундарды камсыз кылып келе жатышат.