Vice-rector reading

Regulations

БатМУнун 2019-2023-жж. перспективалык иш-планы БатМУнун УСТАВЫ БатМУнун ИЧКИ ТАРТИП ЭРЕЖЕЛЕРИ БатМУда «Окутуучу – студенттердин көзү менен” аттуу сурамжылоону (анкетирлөөнү) өткөрүүнүн…

Department of Education and Career Quality

Ченемдик – укуктук актылары 2021-2022-окуу жылы 2022-2023-окуу жылы 2023-2024-окуу жылы Сапат жана карьера бөлүмү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык…

Educational informational department

БатМУнун Окуу-маалымат департаменти университеттин негизги структуралык бөлүмдөрүнүн бири болуп саналат. Департамент жогорку жана орто кесиптик билим берүү программалары боюнча окуу процессин уюштуруу жана…

Сentraliced librery

Электрондук китепкана Китепкана – ар бир адам үчүн ыйык жер, илим-билимдин, акылмандыктын булагы. Ал окуу-тарбиялык, илим-изилдөө процессин маалымат менен камсыз…