Без рубрики

Quality and Career department in 2023-2024

СжКбнын 2023-2024-окуу жылына иш планы СжКБнүн кызматкерлеринин кызматтык милдеттери Магистратура иш план Бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуу процессинде пайда болгон көйгөйлөрдү билүү…