Без рубрики

2022-2023-окуу жылы

СжКБ нын 2022-2023-окуу жылына карата иш планы СжКБ отурумунун иш планы Институционалдык аккредитацияда айытылган сунуштарды жоюу боюнча БатМУнун иш планы…