Кафедралар – Педагогика жана экономика факультети – Cүлүктү аймактык институту