Кафедралар – Педагогика жана экономика факультети – Cүлүктү аймактык институту

Кафедра Филологии и педагогики образования

Заведующий кафедрой старший преподаватель Канназарова Бурулай Усоновна ФжП кафедрасынын жылдык иш планы ФжП кафедранын КТББ иш планы ФжП кафедрасынын отурумдардын иш…

Кафедра естество знании и информационной технологии

Заведующий кафедрой Естественных наук и информационных технологий Элмуратов Шерали Закирбекович 2023-2024-окуу жылы үчүн жылдык учурдагы иш-планы 2023-2024-окуу жылы үчүн комплекстүү…