Кафедралар – Педагогика жана экономика факультети – Cүлүктү аймактык институту

Филологиялык жана башталгыч билим берүү кафедрасы

Филологиялык жана башталгыч билим берүү кафедрасынын башчысы, ага окутуучу Канназарова Бурулай Усоновна 2021-2022-жж иш план Отурумдардын иш-планы Филологиялык жана башталгыч…

Табигый илимдер жана маалымат технологиялар кафедрасы

Табигый илимдер жана маалымат технологиялар кафедрасынынбашчысы Элмуратов Шерали Закирбекович 2021-2022-окуу жылы үчүн түзүлгөн билим берүүнүн сапатын камсыздоо боюнча иш-планы Кафедранын…