[qk_posts2 cat=”kyzyl-kyya-koptarmaktuu-instituttun-kesiptik-orto-bilim-beruu-bolumu” thumb=”disable”]

Орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн башчысы т.и.к.,доц. Зулпиев С.М.

2008- жылы  17 мартта   Бат МУ нун Кызыл-Кыя экономика укук жана технология  институтунун  окумуштуулар кенешинин чечиминин негизинде  01-01/30-1  буйругу менен КЭУТИге караштуу кесиптик орто билим берүү бөлүмү түзүлгөн.2008 жылы  №401 лицензияга 6тиркеме    1705 шифрлүү “Автомобиль траспортторун ондоо жана  техникалык жактан тейлөө” 2808шифрлүү “Тигүү буюмдарын конструкциялоо жана моделдөө” 3101шифрлүү “Жер түзүлүшү”  1004шифрлүү “Электр менен  камсыздоо”  0601 “Экономика жана бухгалтердик эсеп” 0615 шифрлүү “Салык жана салык салуу” 5 адистик боюнча студенттер кабыл алынган.  Бөлүмдө негизинен “Жалпы дисциплиналык”цикл иш алып барган.  2008- жылы  17 мартта   Бат МУ нун Кызыл-Кыя экономика укук жана технология  институтунун  окумуштуулар кенешинин чечиминин негизинде  01-01/30-1  буйругу менен КЭУТИге караштуу кесиптик орто билим берүү бөлүмү түзүлгөн.2008 жылы  №401 лицензияга 6тиркеме    1705 шифрлүү “Автомобиль траспортторун ондоо жана  техникалык жактан тейлөө” 2808шифрлүү “Тигүү буюмдарын конструкциялоо жана моделдөө” 3101шифрлүү “Жер түзүлүшү”  1004шифрлүү “Электр менен  камсыздоо”  0601 “Экономика жана бухгалтердик эсеп” 0615 шифрлүү “Салык жана салык салуу” 5 адистик боюнча студенттер кабыл алынган.  Бөлүмдө негизинен “Жалпы дисциплиналык”цикл иш алып барган.  Окумуштуулар кенешинин  2010 жылдын 24-августундагы №3 протоколунун негизинде     01-01/02.25.08.2010 жылы  бөлүмдө  “Экономикалык жана техникалык “цикл жана “Жалпы билим берүү”циклы түзүлгөн.30.08.2012 жылы Өндүрүштүк кенештин №1 пратоколунун чечиминин  01-01/97 01.09.2012жылдын буйругунун негизинде окуу жүктөмдөрү көбөйгөндүгүнө байланыштуу “Жалпы билим берүү “, “Экономикалык ” жана “Техникалык” цикл болуп кайрадан түзүлгөн.

Азыркы учурда Орто кесиптик билим берүү бөлүмүндө  3 цикл иш алып барууда. Бөлүм башчысы  техника илиимдеринин кондидаты, доцент Зулпиев Султанали Момунович., жетектөөчү адис Темирбаева Надира Эргашевна, усулчу  Кудайбердиева Махабат.

1. «Гуманитардык цикл»          (ГЦ) -цикл башчысы Жээнтаева Г.А.

2. «Техникалык цикл»              (ТЦ) -цикл башчысы Абдиев Ж.Ж.

3. «Экономикалык цикл»         (ЭЦ) -цикл башчысы Эрматова А.И.

Адистиктердин лицензияларынын катар тизмеси жана берилиши: АЛ №681 2013ж катталган тиркемелери 1-919190604 “Автомобиль транспортторун техникалык жактан тейлөө жана ондоо” (ТОиРАТ) АЛ №681 №6 тиркеме230110”Эсептөө техникасын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө”(ТОСВТиКС) АЛ №681 №7 тиркеме260903 “Тигүү буюмдарын модеддештирүү жана конструкциялоо”(МКШИ) АЛ№681 №8 тиркеме080107 “Салык жана салык салуу”(НиН) АЛ №681 №10 тиркеме080110 “Экономика жана бухгалтердик эсеп”(ЭиБУ) АЛ №681 №14 тиркеме080408 “Банк иши”(БД)АЛ №681 №12 тиркеме050711 “Социалдык педагогика”(СП) АЛ №681 №4 тиркемеОкутуунун формасы: күндүзгү, сырткыОкутуунун нормативдик мөөнөтү:

2 жыл 10 ай  (9 класстын базасында) күндүзгү

1 жыл 10 ай (11 класстын базасында)    күндүзгү

2 жыл 10 ай (11 класстын базасында)   сырткы