Day: April 26, 2016

Аспирантура, магистратура жана мамлекеттик тилди онуктуруу болуму.

Баткен мамлекеттик университети 15 жыл мурда жаңы түзүлгөн Баткен областынын социалдык-экономикасын, маданиятын өнүктүрүү жана аймактын  жогорку билимдүү кадрларга болгон муктаждыгын…