БАТКЕН  МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
2016-2017 – ОКУУ ЖЫЛЫНА ТӨМӨНКҮ АДИСТИКТЕР БОЮНЧА
АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ
Ж А Р Ы Я Л А Й Т !

Баткен мамлекеттик университети КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин 2010-жылынын № I-677 каттоодогу АЛ № 589 лицензиясынын негизинде жогорку жана атайын кесиптик билим берүүгө укуктуу.

Азыркы учурда, Баткен мамлекеттик университети бакалавр программасы боюнча 22 багытта адисттерди Баткен, Кызыл-Кыя, Сүлүктү шаарларындагы окуу базаларында даярдайт.

БатМУ

 

БатМУ БАКАЛАВР ПРОГРАММАСЫ
БОЮНЧА ТӨМӨНКҮ АДИСТИКТЕРГЕ АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛАТ:

БатМУнун Башкы мекемеси

 1. Табигый-илимий билим берүү (даярдоо профили: Биология)
 2. Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профили: Математика)
 3. Филологиялык билим берүү (даярдоо профили: Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты, Чет тили)
 4. Социалдык–экономикалык билим берүү (даярдоо профили: Тарых)
 5. Педагогика (даярдоо профили: Башталгыч класстарды окутуунун методикасы)
 6. Экономика (даярдоо профили: Финансы жана кредит)
 7. Дене тарбия

 

БатМУнун Социалдык-педагогикалык институту

Социалдык-педагогикалык институту

 1. Табигый-илимий билим берүү (даярдоо профили: Биология)
 2. Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профили: Математика, Информатика, Физика)
 3. Филологиялык билим берүү (даярдоо профили: Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты, Чет тили)
 4. Социалдык–экономикалык билим берүү (даярдоо профили: тарых)
 5. Педагогика (даярдоо профили: Башталгыч класстарды окутуунун методикасы)
 6. Дене-тарбия
 7. Социалдык иштер
 8. Колдонмо математика жана информатика

Орто кесиптик билим берүү боюнча:

 1. Башталгыч класстарда окутуу – 9-11-кл
 2. Колдонмо информатика (тармактарбоюнча) – 9-11-кл.
 3. Социалдык-педагогика – 9-11-кл.
 4. Укук таануу – 9-11-кл

 

БатМУнун Экономика жана технология институту

Экономика жана технология институту

 1. Архитектура
 2. Курулуш иши
 3. Экономика
 4. Транспорттук жараяндардын технологиясы
 5. Дизайн (даярдоо профилдери: Графикалык дизайн, Интерьердин дизайны, Кийимдердин дизайны);
 6. Менеджмент
 7. Компьютердик лингвистика
 8. Рекреация жана спорттук ден-соолукту чыңдоо, туризм
 9. Электроэнергетика жана электортехника

Орто кесиптик билим берүү боюнча

 1. Салык жана салык салуу  – 9-11-кл.
 2. Банк иши –  9-11-кл.
 3. Экономика жанабухгалтердикэсеп(тармактарбоюнча) – 9-11-кл.
 4. Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо – 9-11-кл.
 5. Техникалык эсептөө каражаттарын жанакомпьютердиктармактардытехникалыктейлөө  – 9-11-кл.
 6. Тигүү буюмдарын моделдештирүү жана конструкциялоо –  9-11-кл.

 

БатМУнун Гуманитардык-экономикалык институту

Гуманитардык-экономикалык институту

 1. Филологиялык билим берүү (даярдоо профили: Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты, Чет тили)
 2. Социалдык–экономикалык билим берүү (даярдоо профили: Тарых)
 3. Педагогика (даярдоо профили: Башталгыч класстарды окутуунун методикасы)
 4. Экономика (даярдоо профили: Финансы жана кредит)
 5. Табигый-илимий билим берүү (даярдоо профили: Биология)
 6. Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профили: Математика)
 7. Дене тарбия
 8. Колдонмо математика жана информатика

Орто кесиптик билим берүү боюнча

 1. Укук таануу – 9-11-кл.
 2. Салык жана салык салуу – 11-кл.
 3. Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) – 9-11-кл.
 4. Жер астындагы пайдалуу кен байлыктарын иштетүү – 11-кл.
 5. Электрдик станциялар, тармактар жана системалар  – 11-кл.
 6. Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо – 9-11-кл.
 7. Техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик техникаларды тейлөө – 9-11-кл.

 

Баткен Гуманитардык-экономикалык колледжи:

 1. Укук таануу – 9-11-кл.
 2. Финансы (тармактар боюнча) – 9-11-кл.
 3. Банк иши – 9-11-кл.
 4. Экономика жанабухгалтердикэсеп (тармактарбоюнча) – 9-11-кл.
 5. Салык жана салык салуу – 9-11-кл.
 6. Менеджмент – 9-11-кл.

 

Сүлүктү Педагогикалык колледжи:

 1. Мектепке чейинки билим берүү – 9-11-кл.
 2. Дене тарбия – 9-11-кл.
 3. Башталгыч класстарда окутуу – 9-11-кл.
 4. Технология мугалими – 11-кл.

 

Окуу мөөнөтү

Жогорку  бакалавр  билим берүү боюнча  окуу мөөнөтү: күндүзгү бөлүм (бардык багыттар боюнча) 4 жыл, (Архитектура 5 жыл); дистанттык бөлүм 5 жыл.

Орто кесиптик билим берүү боюнча  9-класстын базасында окуу мөөнөтү – 2 жыл 10 ай;11-класстын базасында-1 жыл 10 ай, сырткы  бөлүм – 2 жыл 10 ай.

 

Баткен мамлекеттик университетине тапшыруу үчүн керектүү документтер

 1. Ректордун наамына жазылган арыз;
 2. Орто билими же атайын орто окуу жайын, же жогорку окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндөгү аттестатынын же дипломунун түп нускасы;
 3. Жалпы республикалык тестирлөөнүн Сертификаты
 1. 3×4 өлчөмүндө 6 даана сүрөт;
 2. Паспорттун же күбөлүктүн көчүрмөсү