Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын курамы

Ассоциациянын төрайымы – Сулайманова Нургүл

Төрайымдын орун басары – Салимбай уулу Адилет

Катчы – Сатыбаев Алимбек

Эсепчи – Саматов Шухрат

Мүчө – Жаанбаев Өмүр

Мүчө – Каюмова Гульзина