Илимий, чыгармачылык потенциалы жогору, атаандаштыкка жөндөмдүү жана көп тилдүү адистерди даярдоо аркылуу аймактын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу.