Кыргыз Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан мамлекеттик органдардагы мамлекеттик тилдин абалына мониторинг жүргүзүлгөн. Мониторингтин жүрүшүндө мамлекеттик тилде жүргүзүлгөн иш кагаздардагы бир топ мүчүлүштүктөр болуп жаткандыгы маалым болгон. Анын негизги себеби, кызматкерлердин колунда колдоно турган сөздүктөрдүн , колдонмолордун ж.б жоктугу.
Ошондуктан ар бир мамлекеттик орган расмий сайттарына КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын  http://www.mamtil.kg    сайтынын шилтемесин жүктөп алышып, аны пайдаланып иш алып барса кетип жаткан каталар, кемчиликтер акырындык менен туура багытка бурулары анык. Мамтил сайтынын ” китептер” бөлүмүндө жүктөлгөн илимий эмгектер, терминдер, сөздүктөр, усулдук колдонмолор, энциклопедиялар ж.б ар бир мамлекеттик кызматчыга көмөкчү курал болуп бере алат

Интернетте кыргыз тилинин фразеологилык сөздүгү пайда болду

Бул КР УИАнын Ч. Айтматов атындагы кыргыз тил жана адабият институту менен “Эл-Сөздүк” онлайн сөздүгүнүн биргелешкен долбоору. Фразеологизмдердин онлайн сөздүгү, кыргыз тил институту  2015-ж. чыгарган “Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү” негизинде түзүлгөн. Сөздүктө фразеологизмдердин чечмелениши көркөм адабияттан жана мезгилдүү басма сөздөн алынган мисалдар менен коштолот.

“Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү” өнөктөштүктүн алгачкы эле кадамы. Кыргыз тил институтунун башчысы, профессор Абдылдажан Акматалиевдин демилгеси менен жакынкы учурда Эл-Сөздүктүн базасы “Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү”, “ ”Манас” эпосунун сөздүгү”, “Синонимдер сөздүгү”, “Антонимдер сөздүгү” ж.б. кыргыз тил инсититу түзгөн актуалдуу сөздүктөр толукталып, кыргыз тил күйөрмандарын кубантып турмакчы.