Бириккен кесиптик кошуундун төрагасы

   Таиров Кубанычбек  Абдилазизович

    РЕЗЮМЕ