Өлкөнүн социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсүнө өз салымын кошууга даяр, атаандаштык жөндөмдүүлүгү жогору адистерди даярдоо аркылуу дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине чыгуу.