БатМУ Кызыл-Кыя көп тармактуу институтунун 

Окуу маалымат бөлүмүнүн инспектору 

Маткасымова Насибахон

Абдусаминовна

  РЕЗЮМЕ

 БатМУ Кызыл-Кыя көп тармактуу институтунун

 студенттерди каттоого алуу боюнча инспектору

  Боронбаев Усон    Жумабаевич

  РЕЗЮМЕ