Сырттан жана аралыктан окутуу бөлүмүнүн башчысы   

  

   Бекмаматов Замир Молдошевич 

   РЕЗЮМЕ            

 

 

 

 

 

Сырттан жана арлыктан окутуу бөлүмү төмөнкү багыттар боюнча бакалавр билим берүү программасы боюнча студенттерди даярдайт.

БагытыШифрЛицензиянын номери жана мөөнөтү
1.Табигый-илимий билим берүү (профили: Биология)550100LD 170001122, прил №1, мөөнөтсүз
2.Физика-математикалык билим берүү (профили: Математика)550200LD 170001122, прил №2, мөөнөтсүз
3.Филологиялык  билим берүү (профили: Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты)550300LD 170001122, прил №3, мөөнөтсүз
4.Социалдык-экономикалык билим берүү (профили: Тарых)550400LD 170001122, прил №4, мөөнөтсүз

 

5.Педагогикалык билим берүү (профили: Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы, Мектепке чейинки билим берүүнун педагогикасы  жана методикасы)550700LD 170001122, прил №5, мөөнөтсүз
6.Экономикалык билим берүү (профили:  Финансы жана  кредит)580100LD 170001122, прил №7, мөөнөтсүз
7.Юриспруденция530500LD 170001122, прил №8, мөөнөтсүз
8.Дене тарбия532000 LD 180000147,

прил №3, мөөнөтсүз

Азыркы учурда Баткен мамлекеттик университетинин башкы мекемесинин Сырттан жана аралыктан окутуу бөлүмүндө окутуу процесси сырттан окутуу формасында ишке ашырылат. 2018-2019-окуу жылында бакалавр билим берүү программасында жалпы студенттердин саны – 902, анын ичинен бүтүрүүчүлөрдүн саны – 163.

Окуу процессин электрондук маалымат каражаттары менен камсыздоо да жакшы жолго коюлган, мисалы: электрондук доска, мультимедиялык проектор, компьютерлер, ноутбук, окуу видеолекциялары, аудиолекциялар колдонулуп сабактар өтүлөт.

Студенттер Баткен областтык китепканасынан, электрондук китепканалардан жана интернет аркылуу китептерди окуу, маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана алышат.