Баткен мамлекеттик университети профессордук-окутуучулар кызмат ордуна конкурс жарыялайт.

Башкы мекеме боюнча:

 • “Табигый илимдер жана математика” кафедрасына :
 1. Профессор кызмат ордуна – 1 орун
 • “Педагогикалык билим берүү” кафедрасына:
 1. Доцент кызмат ордуна – 2 орун

Кызыл-Кыя педагогика институту боюнча:

 • “Дүйнөлүк тилдер” кафедрасына:
 1. Профессор кызмат ордуна -3 орун
 2. Доцент кызмат одуна – 4 орун
 • “Педагогика жана дене тарбия”  кафедрасына :
 1. Профессор кызмат ордуна – 4 орун
 2. Доцент кызмат ордуна – 3 орун
 3. Ага окутуучу кызмат ордуна – 2 орун
 • “Кыргыз тили жана тарых”  кафедрасына:
 1. Профессор кызмат ордуна -1 орун
 • “Табигый математикалык билим берүү”  кафедрасыныа
 1. Доцент кызмат ордуна – 2 орун

Кызыл-Кыя көп тармактуу институту боюнча:

 • “Жалпы илимдер, техника жана курулуш” кафедрасына:
 1. Доцент кызмат ордуна –2 орун
 • “Экономика жана бажы кызматы” кафедрасына:
 1. Ага окутуучу кызмат ордуна – 1 орун

Конкурска катышуу үчүн талап кылынуучу документтердин тизмеси:

 1. Ректордун атына жазылган арыз;
 2. Талапкердин өздүк баракчасы сүрөтү менен;
 3. Резюме, мүнөздөмө, мурдагы иштеген жеринен жолдомо;
 4. Акыркы 3 (үч) жылда жарык көргөн илимий эмгектердин жана ойлоп табуулардын, окуу-усулдук куралдардын тизмеси;
 5. Жогорку билимин, окумуштуулук наамын жана даражасын тастыктаган документтин, эмгек китепчесинин жана сыйлыктарынын нотариустан же иштеген жеринин кадрлар кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;
 6. Кафедранын кеңешмесинин протоколунан көчүрмө;
 7. Талапкер шайлоодон кайра өтүп жаткан болсо кафедрада учурдагы кызмат ордунда иштеген иштери жөнүндөгү талкууга алынган отчету;
 8. Квалификациясын жогорулатуу жөнүндөгү акыркы 3 (үч) жылдагы сертификаттардын көчүрмөсү;
 9. Паспорттун көчүрмөсү.

Катышуучуларга коюлган талаптар БатМУнун “Профессордук-окутуучулар курамынын кызмат ордун ээлөө тартиби” жөнүндө жобосунда көрсөтүлгөн.

Биздин дарек: 715100 Баткен ш.  И.Жусупов көчөсү, 21

Тел.:(03622) 6-09-80, 6-09-77, 6-08-75, 6-09-81,

Факс: (03622) 5-03-26

Эскертүү:  Коюлган талаптарга жооп бербеген катышуучулардын документтери конкурска кабыл алынбайт.