Month: February 2021

Баткен мамлекеттик университетиндеги өзгөрүүлөр:

Баткен мамлекеттик университетинин Уставынын 3-бөлүмүнүн 1-бөлүгүндөгү жана 7-бөлүмүнүн 3-бөлүгүндөгү 8-бөлүмчөсүнө ылайык Университеттин проректорлорунун түзүмүнө төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилди: Окуу иштери боюнча…