Ушул эле күнү БатМУнун делегациясы Түркия Республикасынын Эмгек, үй-бүлө жана социалдык коргоо министрлигинин жетекчилиги менен жолугушуп эки тараптуу иш алып барууларды талкуулады. БатМУдан келген делегация мүчөлөрү бул министрлик менен иш алып баарунун багыттарын аныктап, БатМУнун окутуучуларынын жана студенттеринин социалдык көйгөйлөрүн чечүү боюнча атайын долбоор даярдап министрлик менен ошол көйгөйлөрдү чечүү үчүн министрлик менен бирге аш алып баруу макулдашылды.