Бүгүн 2022-жылдын 5-апрель күнү БатМУнун Табигый, гуманитардык жана педагогикалык факультетинде студенттердин жыйыны болуп өттү. Жыйынды факультеттин деканы, п.и.к. М.Д.Айдаров алып барып, катышуучуларды күн тартиби менен тааныштырды.

Күн тартибинде:1. Студенттердин катышуу, жетишүү абалы;2. Студенттик Кеңештин ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат;4. Студенттердин илимий иштери жөнүндө маалымат; 5. Ийримдердин иштөө абалы;6. БатМУнун өзгөргөн миссиясын тааныштыруу; 7. Анкеталык сурамжылоо жүргүзүү маселери каралды.