Төиөнкү ишканалар менен бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруу боюнча меморандум жана келишимдер түзүлгөн.