Баткен мамлекеттик университетинин Уюштуруу, тарбия Жана жаштар департаментинин башчысы Кунназаров Айбек Ысмайылович башташан студенттер менен биргеликте Энактас фонду тарабынан 3000 еврого проект утуп алышты