Баткен мамлекеттик университетинин Башкы мекемеси жана БатМУнун Көп тармактуу колледжинин окутуучулары биргеликте: Баткен районунун аймагындагы Кара-Бак айылында Б.Нарматов, Дөбө орто мектептеринде Кесипке багыт берүү ишин жүргүзүүдө. Жолугушууда Окутуучулар окуу жайыбыз жөнүндө жалпы маалымат берип, абитуриенттер кызыккан суроолоруна кенен жоопторду алышты.