Нарын мамлекеттик университетинин жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин профессордук-окутуучулар курамы “ФББ” кафедрасынын англис тили адистигиндеги студенттерине “Narrative writing in teaching English” темасында семинары