1. Баштапкы класстарга орус тилдүү мугалим керектелет.
  2. Тарых сабагын орус тилде өтүүчү мугалим талаптанат.
  3. Аскерге чейинки даярдоо сабагына орус тилдүү мугалим керек.
  4. Музыка сабагынан мугалим керек.
  5. Баткен шаарынын билим берүү бөлүмүнө методист талаптанат.
    Байланыш телефону: 0501112352
    Дареги: Баткен шаары