ФИО: Авлиёев Фуркат Саноевич

Урааны: “Жеңиш сабырдан кийин”

БатМУнун аяктаган жылы: 2014-жыл.

Адистиги: тарых мугалими.

Иш тажрыйбасы:        Баткен облустук мусулмандар Казыятынын Кадрлар, катчылык жана маалымат бөлүм башчысы

Баткен шаары,В.И.Ленин атындагы орто мектеби тарых мугалими

Ээлеген кызматы: тарых мугалими.