ФИО: Сапаркулова Гүлнара

Урааны: «Ар бир окуучунун орус тилин эркин сүйлөөсүнө жетишүү»

БатМУнун аяктаган жылы: 2005-жыл.

Адистиги: орус тили жана адабияты мугалими.

Иш тажрыйбасы: . С. Айтматова атындагы орто мектептин мугалими

Ээлеген кызматы: мугалим, билим берүүнүн отличниги