Алардын катарында БатМУнун ректору э.и.д., профессор А. Т. Гыязов, ЖОЖдун өнүгүшүнө кошкон салымын, анын кадыр-баркын, жеке жетишкендиктерин, мамлекет, илимий жана эксперттик коомчулук менен өз ара аракеттенүүсүн эске алып, “Жылдын мыкты ректору” номинациясына ээ болду.

Урматтуу, Айдарбек Токторович! Сыйлыгыңыз кут болсун! Баткен мамлекеттик университети сиз менен сыймыктанат!