Лицензия

2022-2023-окуу жылы үчүн стратегиялык иш планы

Өндүрүштүк практиканын күбөлүгү

Илимий-педагогикалык практиканын күндөлүгү

Магистранттардын практикасын өткөрүү тартиби жөнүндө жобо