БатМУнун ректору, экономика илимдеринин доктору профессор Айдарбек Гыязовго Россия Федерациясындагы “Козьма Минина атындагы Нижегород мамлекеттик педагогикалык университетинин Ардактуу профессору” наамы ыйгарылды.

Гыязов Айдарбек Токторович “Ардактуу профессор” наамыңыз менен куттуктайбыз. Ийгиликтерге чек болбосун.