Анонстор жана жарыялар

2018-2019 окуу жылына карата Олимпиядалык иш чара жөнүндө жобо.

Баткен мамлекеттик университетинин ректораты, олимпияданын жобосуна ылайык структуралык бөлүмдөрдө, факультеттерде ички олимпиядаларды өткөрүп,олимпияданын материалдарын 2019-жылдын 7-мартына чейин Аспирантура, докторантура жана…