Баткен коп тармактуу коллежи

Тарыхы

Баткен мамлекеттик университетинин Баткен гуманитардык-экономикалык колледжинин  кыскача тарыхы.                  Баткен мамлекеттик университетинин ректору И.А.Абдурасуловичтин № _________буйругу, Г.Щ.Артыкбаевдин демилгеси менен 2006-жылдын…