Баткен мамлекеттик университетинде өткөрүлгөн конференциялар:

 1. 2016-жылдын 28-мартында “Бир оор жолдун үч ашуусу” аттуу илимий-практикалык конференция өткөрүлгөн.
 2. 2016-жылдын 16-апрелинде “1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн Фергана очогу: Изилдөөлөр жана жаңыча көз караштар” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү.
 3. 2016-жылдын 22-апрелде түрк элдеринин залкар ойчулу, акыны жана мамлекеттик ишмери Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына карата “Жусуп Баласагындын залкар ойлору – руханий байлыкты сактоонун жолдору” аттуу илимий-практикалык конференция өткөрүлгөн.
 4. 2016-жылдын 13-майда Кыргыз АССРинин түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына, Кыргыз ССРинин түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгына эгемен Кыргыз Республикасынын 25 жылдыгына арналган “Кыргыз мамлекеттүүлүгү  жана анын өнүгүшү” аттуу илимий-практикалык конференция өткөрүлдү.
 5. 2016-жылдын 9-декабрында “Зордук зомбулуксуз жашоо”  аттуу студенттердин илимий-практикалык конференция өткөрүлдү. 9 декабря 2016, под названием «Жизнь без насилия» была проведена научно-практическая конференция студентов.
  1. 2017-жылдын 10-февралда “Окумуштуулар балдарга” аттуу конференция өткөрүлдү.
  2. 2017-жылдын 5-апрелинде “Элдик ыңкылаптар: себептери жана натыйжалары” аттуу Аймактык илимий конференция өткөрүлдү.
  3. 2018 аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында 28-29-июнь күндөрү БатМУда “Жаңы маалыматтык раволюциянын экономика-техникалык платформасы” аттуу эл аралык VII илимий-практикалык конференция болуп өттү. Конференцияга Кыргызстандын жана Россия, Өзбекстандын, Казакстандын, Тажикстандын жогорку окуу жайларынан окумуштуулар келип катышып, өлкөнүн экономикасын, айыл-чарбасын өнүктүрүү боюнча жүйөөлүү пикирлерин айтышты. Конференцияда 70 тен ашуун илимий баяндама окулуп, андан сырткары секциялык иштерде 12 видеобаяндамалар онлайн түрүндө жасалды. Ошондой эле чет өлкөнүн 15 жогорку окуу жайынын окумуштуулары онлайн режиминде конференциядагы илимий баяндамаларды угууга жана талкуулоого катышышты. Конференциядагы баяндалган мыкты макалалар Scopus жана Web of  Science каттоосундагы журналдан жарык көрөт.2018-жылдын 1-ноябрында Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган “Кыргыздын кылым уулу Ч.Айтматов” аттуу илимий-практикалык конференция өткөрүлдү.
  4. 2018 аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында 28-29-июнь күндөрү БатМУда “Жаңы маалыматтык раволюциянын экономика-техникалык платформасы” аттуу эл аралык VII илимий-практикалык конференция болуп өттү. Конференцияга Кыргызстандын жана Россия, Өзбекстандын, Казакстандын, Тажикстандын жогорку окуу жайларынан окумуштуулар келип катышып, өлкөнүн экономикасын, айыл-чарбасын өнүктүрүү боюнча жүйөөлүү пикирлерин айтышты. Конференцияда 70 тен ашуун илимий баяндама окулуп, андан сырткары секциялык иштерде 12 видеобаяндамалар онлайн түрүндө жасалды. Ошондой эле чет өлкөнүн 15 жогорку окуу жайынын окумуштуулары онлайн режиминде конференциядагы илимий баяндамаларды угууга жана талкуулоого катышышты. Конференциядагы баяндалган мыкты макалалар Scopus жана Web of Science каттоосундагы журналдан жарык көрөт.9. 2018-жылдын 1-ноябрында Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган “Кыргыздын кылым уулу Ч.Айтматов” аттуу илимий-практикалык конференция өткөрүлдү.

   10. 2018-жылдын 12-ноябрында “Баткен чөлкөмүн өнүктүрүүдөгү илимдин ролу” аттуу илимий конференция өткөрүлдү.

   11. 2019-жылдын 18-февралда “ Эне тилим эчен кылым карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан!” аттуу илимий конференция өткөрүлдү.

   12. 2019-жылдын 25-апрелинде “Устаттардан үлгү алалы”- аттуу аймактык илимий-практикалык

   13. 2019-жылдын 17-майында “Студент илим жана коом” аттуу илимий- практикалык конференция өткөрүлдү.

   14. 2019-жылдын 12-сентябрында “Илим менен билимге көпүрө – тил, Көкөлөткөн адамды тили деп бил” аттуу илимий-практикалык конференция өткөрүлдү.

   15. 2019-жылдын 25-октябрында “Азаттык жана мамлекеттүүлүк: Исхак Асан уулу (Полот хан) жана А. Орозбековдун тарыхый доорлору” аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү.