Баткен мамлекеттик университети
Окумуштуулар Кеңешинин курамы

Окумуштуунун атыжөнүКызматы, окумуштуулук даражасы
1. Зулпуев Абдувап МомуновичРектор, кеңештин төрагасы, т.и.д., профессор
2.Мусурманова Гульмира Садировна Окуу иштери боюнча проректор, төраганын орун басары, ф.и.к., доцент
3.Кошматова Жылдыз Жанышбаевна Кеңештин катчысы, ф.и.к.
4.Гайыпова Бүназарат АбабакировнаИлим жана мамлекеттик тил боюнча проректор, ф.и.к.
5.Кадыров Кудайберди СайдиевичЭл аралык байланыштар жана инвестициялар боюнча проректор, ф.-м.и.к.
6.Машрабов Абдималик АмировичЭкономика жана финансы боюнча проректор, ф.и.к., доцент
7.Бөрүбаева Гульбара Назырбековна Сапаттык билим берүү бөлүмүнүн башчысы, э.и.к.
8.Абдуллаев Рузимурад МамаджановичСүлүктү аймактык институту, т.и.к., доцент
9.Айдарова Мислимкан Довлатовна Табият таануу жана педагогика факультети, п.и.к., доцент
10.Базиева Алия МансуровнаКызыл-Кыя көп тармактуу институту, э.и.к.
11.Мадумарова Малохат КосимовнаКызыл-Кыя педагогикалык институту, п.и.к.
12.Гыязов Айдар ТокторовичКызыл-Кыя көп тармактуу институтунун директору, э.и.к., доцент
13.Дехканов НуралиТабият таануу жана педагогика факультети, т.и.д., доцент
14.Жороев Исламкул МаматкуловичКызыл-Кыя педагогикалык институту, ф.и.к., доцент
15.Зулпиев Султанали МомуновичКызыл-Кыя көп тармактуу институту, тех.и.к., доцент
16.Кадыров Абдинаби АзамбаевичТабият таануу жана педагогика факультети, т.и.к., доцент
17.Каранова Толгонай Нурбаевна Кызыл-Кыя педагогикалык институту, п.и.к.
18.Кайымов Мустафа АлибаевичСтуденттер кеңешинин төрагасынын орун басары
19. Миталипов Камалидин МиталиповичКызыл-Кыя педагогикалык институтунун директору, п.и.к.
20. Асомидинов Фазлидин Мамадалиевич Кызыл-Кыя көп тармактуу институту, ф.-м.и.к., доцент
21. Тайиров Миталип МуратовичТабият таануу жана технологиялык илимдер институтунун директору, ф.-м.и.д., профессор
22. Толубаев Жоро ОсмоновичСүлүктү аймактык институту, ф.-м..и.к.
23. Тухтаев Турсунбой МахмудовичСүлүктү аймактык институту, м.и.д., профессор
24. Хидирова Чолпонай ХабубулаевнаСүлүктү аймактык институту, ф.и.к., доцент
25. Холбеков Нуридин Олимович Табият таануу жана педагогика факультети, п.и.к.

2017-2018-окуу жылына БатМУнун Окумуштуулар кеңешинин иш планы

2017-жылдын, 12-сентябрында бекитилген, № 1 протокол

Күн тартибиМөөнөтүЖооптуу
1.

2.

3.

2017-2018-окуу жылына Окумуштуулар кеңешинин отурумдарынын планын жана курамын бекитүү

2017-2018-окуу жылына студенттерди кабыл алуу боюнча Кабыл алуу комиссияcынын отчету

Түрдүү маселелер:

Иш пландарды бекитүү

СентябрьРектор

Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы

Катчы

1.

2.

3.

4.

Университетти аккредитациядан өтүүгө даярдоо боюнча иш-чараларды бекитүү

Студенттердин мурдагы окуган дисциплиналар боюнча чегерме жана аттестациясын эсепке алуу менен кийинки курстарга которуу маселеси

Бүтүрүүчүлөрдүн жумушка жайгашуусун жана ишин анализдөө

Түрдүү маселелер

Октябрь НоябрьКомиссиянын төрагасы

Окуу-маалымат бөлүмүнүн башчысы

Окуу-маалымат бөлүмүнүн башчысы

Катчы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

БатМУ ККТИнин башкаруу системасы жана ишмердүүлүгү

БатМУнун колледждеринде билим берүү сапатын текшерүү

Университеттин ремонт иштеринин жыйынтыгы жана кышка даярдыгы

Бүтүрүүчүлөрдүн илим-изилдөө иштерин уюштуруу жана жетектөө

БатМУнун өзүн-өзү текшерүү боюнча жыйынтыгынын отчетун бекитүү

Түрдүү маселелер

ДекабрьКомиссиянын төрагасы

Комиссиянын төрагасы

Экономика жана финансы боюнча проректор

Илим жана мамлекеттик тил боюнча проректор

Комиссиянын төрагасы

Катчы

1.

2.

3.

4.

БатМУнун 2017-жылдагы илимий иштеринин жыйынтыгы жана 2018-жылга карата койгон милдеттери;

Университеттин 2017-жылдагы финансылык-чарбалык иштеринин отчету;

Башкы мекеменин башкаруу системасы жана ишмердүүлүгү

Түрдүү маселелер

ЯнварьИлим жана мамлекеттик тил боюнча проректор

Экономика жана финансы боюнча проректор

Комиссиянын төрагасы

Катчы

1.

2.

3.

4.

5

БатМУ САИнин башкаруу системасы жана ишмердүүлүгү

Кесиптик базалык практиканы өткөрүү

Кесиптик кошундар уюмдарынын иштери

БатМУнун өзүн-өзү текшерүү боюнча жыйынтыгынын отчетун бекитүү

Түрдүү маселелер

Февраль МартКомиссиянын төрагасы

Практика жетекчиси

Кесиптик кошундар уюмунун башчысы

Катчы

1.

2.

3.

4.

5.

БатМУ КПИнин башкаруу системасы жана ишмердүүлүгү

ОУКтун 2017-2018-окуу жылындагы аткарган иштеринин жыйынтыгы

Университеттин тарбия жана уюштуруу иштеринин абалы жана жыйынтыктары

Университеттин студенттеринин мобилдүүлүгү боюнча ишмердүүлүгү

Түрдүү маселелер

Апрель

Май

Комиссиянын төрагасы

ОУКтун төрайымы

Илим жана мамлекеттик тил боюнча проректор

Эл аралык байланыштар жана инновациялар боюнча проректор

Катчы

1.

2.

3.

4.

БатМУнун 2016-2017-окуу жылында аткарган иштеринин отчёту жана жаңы окуу жылына милдеттери;

Университеттин Окумуштуулар кеңешинин 2016-2017-окуу жылында аткарган иштери жана чечимдеринин аткарылышы;

БатМУнун институттарынын жаңы окуу жылына карата даярдыгы

Түрдүү маселелер

ИюньБатМунун ректору

Катчы

Институттун директорлору

Катчы