Баткен мамлекеттик университетинин Эл аралык байланыштар жана инновация боюнча проректору ф.и.к Кадыров Кудайберди Саидиевич Ош мамлекеттик университеттинде ички мобилдуулук боюнча окуп жаткан БатМУнун студенттери менен жолугуп, алардын окуу жана студенттик турмушу менен таанышты. Учурда мобилдуулук боюнча 12 студент Ош, Ыссык-Кол облустарында жайгашкан жогорку окуу жайларда ийгиликтуу окуп жатышат.