Экономика  циклынын башчысы Абдивап кызы Урматайым

“Экономикалык” циклынын тарыхы”

Экономикалык циклы 30.082012 – жылы БатМУнун Кызыл –Кыя экономика укук жана технология институтунун ондуруштук кенешинин №1 протоколунун чечиминин 01-01/97 01.09.2012 – жылдын буйругунун негизинде окуу жүктөмдөрү көбөйгөндүгүнө байланыштуу “Жалпы билим беруу”, “Экономикалык” жана “Техникалык” цикл болуп түзүлгөн. Ал төмөндөгү адистиктер багытында орто “Экономикалык” классификациясын ыйгаруучу базалык цикл болуп саналат.“Экономикалык” циклы 30.082012 – жылы БатМУнун Кызыл –Кыя экономика укук жана технология институтунун ондуруштук кенешинин №1 протоколунун чечиминин 01-01/97 01.09.2012 – жылдын буйругунун негизинде окуу жүктөмдөрү көбөйгөндүгүнө байланыштуу “Жалпы билим беруу”, “Экономикалык” жана “Техникалык” цикл болуп түзүлгөн. Ал төмөндөгү адистиктер багытында орто “Экономикалык” классификациясын ыйгаруучу базалык цикл болуп саналат.080107 “Салык жана салык салуу” НиН АЛ №681 №10 тиркеме080110 “Экономика жана бухгалтердик эсеп” ЭиБУ АЛ №682 №14 тиркеме080408 “Банк иши” БД АЛ № 681 №4 тиркеме Учурда циклды окутуучу Абдивап кызы Урматайым жетектейт. Цикл Кыргызстандын экономикалык тармагынын XXI кылымдагы өнүгүү моделин жүзүгө ашырууда жогорку адистиктер боюнча сапаттуу адистерди даярдоого өзгөчө маани берип, билим берүүнүн жогорку илимий теориялык жагдайы менен прагматикалык эффективдүүлүгүн айкалыштырууга мүмкүн болгон аракеттерди жасоодо.

“Экономикалык” циклдын максаты

Циклдын негизги максаты – 080107 “Салык жана салык салуу” НиН    080110 “Экономика жана бухгалтеров” ЭиБУ    080408 “Банк иши” БД адистиктер багытында студенттерге ”экономикалык” квалификациясы ыйгарылуучу базалык орто – кесиптик билим берүүнү камсыз кылуу, алардын инсандык – интелектуалдык жана нравалык таламдарын канааттандыруу.

“Экономикалык” циклынын профессордук окутуучулук курамы:

  1. Абдивап кызы Урматайым –окутуучу, цикл башчысы.
  2. Эрматова Асылбу – э.и.к.
  3. Кочконова Гулжан – окутуучу
  4. Аблазова Айтансык – окутуучу
  5. Исманалиева Дилфуза – окутуучу
  6. Жороева Алтынай – окутуучу