2019-жылдын 4-октябрында, Баткен Америка ресурстук борборунда “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматында стажировкалар программасына катышууга конкурс”долбоорун мониторинг жүргүзүү үчүн БУУ КЖКБнын тапшырмасы менен адам укуктары боюнча кызматкери Киран О’Рейли кабыл алынды. Долбоор төрт ай мурун башталган,Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы менен биргеликте, Ош мамлекеттик, жана Кыргыз-Озбек унивеситеттеринин карьера борборлору, Адам укуктары боюнча БУУнун Борбордук Азиядагы кенсеси менен кызматташтыкта университет жана колледждердин акыркы курстарынын студенттери жана бутуруучулоруно Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарында акы толонуучу торт айлык стажировкадан отуу менен кесиптик тажрыйба алуу мумкунчулук берилуудо.