Browsing: Жаңылыктар

Жаңылыктар
Жергиликтуу окуу жайлар арасында тузулгон ички мобилдуулук программасы оз жемишин беруудо.

Баткен мамлекеттик университетинин Эл аралык байланыштар жана инновация боюнча проректору Кадыров Кудайберди Саидиевич ички мобилдуулук боюнча ОшМУда окуп жаткан БатМУнун…