На изображении может находиться: 1 человек, сидит, экран и в помещении

2020-жылдын 18-февраль куну БатМУ САИнин Сырттан жана аралыктан окутуу болумунун Педагогика багытынын “Мектепке чейинки билим беруу” профилинин 5-курсунун студенттерине п. и. к., ФжПББ кафедрасынын доценти Р.М. Абдуллаев жана окутуучу Д.У. Ботобекова тарабынан Кепти корком окутуунун теориясы жана усулу дисциплинасы боюнча “Кеп остуруу сабактарында коргозмолуулуктун ролу” деген темада ачык сабактар откорулду. Сабактын журушундо окутуучу тарабынан байланыш кепти остуруудо окутуу каражаттардын пайдалануу менен балдардын конул буруусун активдештирууго жана сабактардын билим беруу сапатын которууго, жандандырууга, конул бурууларына кенири токтолуп, коргозмолуу окутуу принциптеринин теориялык муноздомосу б.ча улуу окумуштуулардын: Я.А. Коменский, К.Д.Ушинский, Л.В.Занковдун коз караштарын белгилеп кетти. Сабактын журушундо студенттерге ун менен кабыл алынуучу техникалык каражаттардан тексттер угузулуп, слайддагы суротторго текст тузуу тапшырмалары берилди. Сабакты бышыктоо учурунда студенттер оздорунун практика жузундо колдонгон корсотмо куралдарын, коруп-угуу техникалык каражаттары тууралуу аткарган иш- аракеттерин ортого салышты. Сабактын сонунда балдардын ой-жугуртуусун, конул буруусун, байкагычтыгын жана соз байлыгын остуруудогу корсотмолуулуктун
ролу зор экендиги белгиленди. Ачык сабактар жогорку денгээлде отту.

На изображении может находиться: 3 человека, люди сидят и в помещении

На изображении может находиться: 2 человека, люди сидят и в помещении

На изображении может находиться: 18 человек, люди сидят и в помещении