“Фергана чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн, тарыхый, заманбап өнүгүүлөрүнүн интеграциялык шарттары: Саясий, социалдык-экономикалык, маданий, экологиялык ж.б.” аттуу онлайн эл-аралык илимий-практикалык конференцияга катышууга илим изилдөөчүлөр, магистранттар, докторанттар жана студенттерди чакырабыз.