Мыкты логотипке конкурс жарыяланат!

Конкурсту өткөрүү боюнча жобо: