Баткен мамлекеттик университети төмөнкү факультеттердин декандарынын ваканттык кызмат орундарына конкурс жарыялайт:

 1. Башкы мекеме боюнча:
 2. Табият таануу жана педагогика факультетинин деканы кызмат ордуна;
 3. Гуманитардык-экономикалык факультетинин деканы кызмат ордуна.
 4. Кызыл-Кыя экономика, укук жана технология  институту боюнча
 5. Экономика жана инженердик технология факультетинин деканы кызмат ордуна.
 6. Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту боюнча
 7. Педагогика жана экономика факультетинин деканы кызмат ордуна;

Конкурска катышуу үчүн талап кылынуучу документтердин тизмеси:

 1. Ректордун наамына жазылган арыз;
 2. Паспорттун көчүрмөсү;
 3. Кыскача таржымал (резюме);
 4. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (КБ күбөлөндүрүү менен);
 5. Жогорку билими, окумуштуулук даражасы, илимий наамы (бар болсо) тууралуу документтеринин көчүрмөсү (КБ күбөлөндүрүү менен);
 6. Белгиленген тартипте Окумуштуулар кеңешинин катчысыга күбөлөндүрүп, акыркы 5 ичиндеги жарыяланган илимий жана окуу-методикалык иштеринин тизмеси;
 7. 5 жылга факультетти өнүктүрүү планы;
 8. Иштеген жеринен мүнөздөмө.

Катышуучуларга коюлган талаптар БатМУнун “Факультеттеринин декандарын шайлоо тартиби” жөнүндө жобосунда көрсөтүлгөн. (www.batmu.kg )

Биздин дарек: 720100 Баткен ш.  И.Жусупов көчөсү, 21

Тел.:(03622) 6-09-80, 6-09-77, 6-08-75, 6-09-81,

Факс: (03622) 5-03-26 

Эскертүү: Коюлган талаптарга жооп бербеген катышуучулардын документтери конкурска кабыл алынбайт.

Документтерди кабыл алуу мөөнөтү: Жарыя чыккан күндөн тартып – 1 (бир) ай.