Бөлүмдүн башчысы: Саттаров Жолболду Омурзакович

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана медиа бөлүмүнө тиешелүү кызматкерлер жөнүндө маалымат

Аты-жөнүКызматыБайланыш телефонуЭлектрондук дареги
1Саттаров Жолболду ОмурзаковичБөлүм башчы0772 666744sattarov84kg@mail.ru
2Шамши уулу СражидинБатМУ КТЭУИнин директорунун тарбия жана мамлекеттик тил боюнча орун басары0779 757 534sraj-75@mail.ru
3Үсөнова Гулжамал Келдибековна БатМУ КГПИнин директорунун тарбия жана мамлекеттик тил боюнча орун басары0773 769 763gulzhamal68_usenova68@mail.ru
4Абдиева Айша МухаматкуловнаБатМУ СГЭИнин директорунун тарбия жана мамлекеттик тил боюнча орун басары0777 229 622 aysha.abdieva.1980@mail.ru
5Сапарова Гулзина БотобековнаБатМУнун Сүлүктү пелагогикалык колледжинин директорунун Мамлекеттик тил боюнча орун басары0778 121 230gulzinaspk@gmail.com      
6Анарбаев Насиридрин МахаматовичБатМУ КТКнын директорунун Мамлекеттик тил жана уюштуруу, тарбия иштери оюнча орун басары0773 344 834Nasiridin.ktk@gmail.com  
7  Ашимова Канышай АбылкасымовнаБатМУнун “Ыйман” гимназиясынын тарбия иштери боюнча орун басары, Кыргыз тили жана адабияты мугалими0773 664 934kanishay@gmail.com

Шамши уулу Сражидин

БатМУнун Кызыл-Кыя технология, экономика, укук институтунун директорунун Тарбия жана мамлекеттик тил боюнча орун басары

Үсөнова Гулжамал Келдибековна

БатМУнун Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунун директорунун Тарбия жана мамлекеттик тил боюнча орун басары

Абдиева Айша Мухаматкуловна

БатМУнун Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институтунун директорунун Тарбия жана мамлекеттик тил боюнча орун басары

Сапарова Гулзина Ботобековна

Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктү педагогикалык колледжинин Мамлекеттик тил жана тарбия иштеринин жетекчиси

Насиридин Махаматович Анарбаев                     

  БатМУнун Көп тармактуу колледжининдиректорунун  Мамлекеттик тил жана уюштуруу, тарбия иштери боюнча орун басары

Ашимова Канышай Абылкасымовна

БатМУнун “Ыйман” гимназиясынын Кыргыз тили жана адабияты мугалими, директорунун окуу иштери боюнча орун басары

Бөлүмдүн ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары:

  •  Мамлекеттик тилди өнүктүрүү багытындагы иш-чараларды уюштуруп, өткөрөт жана иш кагаздарында мамлекеттик тилдин эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөө;
  • Жалпы университеттин деңгээлинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү, маданий-массалык, спорттук, ошондой эле тарбиялык иштери боюнча өткөрүлүүчү иш-чараларды БатМУнун фейсбук, инстаграм баракчаларына, ютуб каналына жарыялап туруу;
  • БатМУнун окуу-түзүмдүк бөлүмдөрүндөгү  мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана медиа боюнча иш-чаралардын планын бекитүү, аткарылышын көзөмөлдөө жана анализ жүргүзүү;
  • БатМУнун тарыхын, ишмердүүлүгүн, жетишкендиктерин чагылдырган видеороликтерди даярдоо;
  • Жергиликтүү массалык-маалымат каражаттары менен байланышты күчөтүү;
  •  Университеттин деңгээлинде өткөрүлгөн  уюштуруу, тарбия, мамлекеттик тилди  өнүктүрүү жана спорт боюнча иш-чараларды ММКлар аркылуу чагылдыруу;
  • Окумуштуулар Кеңешинде каралуучу Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана медиа боюнча маселелерге маалыматтык материалдарды даярдоо;
  • БатМУнун Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана медиа бөлүмүнүн ишмердүүлүгүн жеңилдетүү, үйрөтүү максатында студенттерди тартуу;
  • Окуу-түзүмдүк бөлүмдөрдөн мамлекеттик жана ректордун сыйлыктары үчүн келип түшкөн сунуштарды комиссиянын кароосуна сунуштоо.

Телефон номер: 0772 883 346

электрондук почта: sattarov84kg@mail.ru