Баткен мамлекеттик университетинде, б.и.к. доцент Саматова Абиба Абдиламитовнанын жетекчилиги астында, “Балдардын өсүп-өрчүүсүндөгү биогенетикалык факторлордун таасиринин негизинде ата-энелерди окутуу” илимий долбоору боюнча илим изилдөө иши алып барылууда.