Санариптештирүү жана техникалык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы

Бекмаматов Замирбек Молдошович

Баткен мамлекеттик университетинин сайтынын жобосу