Эрматов Абдугаппар – ага окутуучу, дене тарбия мугалими

Жумушчу пландары