Илим изилдөө институтунун башкармалыгы

Тайиров Миталип Муратович

Мергенов Максатбек Бурканович

Урустамова Фарида Хамидовна

Алишеров Арсен Алишерович

Абдиева Айша Мухаматкуловна

Мийзамов Мамашарип

Кайымова Фарида Мурзакамиловна

Эргешали кызы Актилек

Урматтуу Баткен мамлекеттик университетинин профессордук-окутуучулук курамы!

Баткен мамлекеттик университети ички каржылануучу илимий долбоордун конкурсун  2023-2024-окуу жылына жарыялайт. Илимий долбоор атайын “БатМУнун профессордук – окутуучулары тарабынан илим – изилдөө иштерин жүргүзүү максатында даярдалган илимий долбоорлорду тандап алуу боюнча Жобонун” негизинде тандалып алынат. Долбоор 2023-жылдын 10-декабрына чейин, талаптагыдай документтери төмөнкү дарекке тапшырылуусу зарыл.

Баткен шаары, Баткен мамлекеттик университети, Мамлекеттик тил жана илим изилдөө бөлүмү, Алишеров Арсен Алишерович

Тел.номери: 0555829282, электрондук дареги: ilim@batmu.kg

Тандалып алынуучу илимий долбоорлордун багыттары

Табигый илимдер:

Физика;

Математика;

Химия;

Биологиялык-медициналык илимдер;

География;

Экология жана жаратылышты пайдалануу.

Техникалык илимдер:

Информатика жана эсептөө техникасы;

Азык түлүк технологиясы;

Курулуш жана архитектура;

Энергетика;

Транспорт.

Айыл чарба боюнча:

Мал чарбачылыгы;

Дыйканчылык;

Гидрология жана суу ресурстары;

Ветеринерия.

Коомдук –гуманитаордык илимдер:

Экономикалык илимдер;

Юридикалык илимдер;

Саясий илимдер;

Тарыхый илимдер;

Педагогикалык, окутуунун усулдары боюнча;

Филологиялык илимдер.